BOOK
NOW

ยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงของท่าน

สัมผัสประสบการณ์การเข้าพักในที่พักที่ดีที่สุด

ยินดีต้อนครับคุณและสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณ

* ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงแรม *

  1. ภายในห้องพัก ทางโรงแรมฯได้จัดเตรียมที่นอน , ที่ใส่อาหาร , แผ่นรองฉี่ และถุงสำหรับใส่อุจจาระ สำหรับสัตว์เลี้ยงของท่าน
  2. กฎระเบียบการเข้าพัก
    (2.1) สัตว์เลี้ยงต้องน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.และต้องเป็นสัตวํเลี้ยงที่ท่านสามารถอุ้มเดินได้ ทางโรงแรมฯอนุญาตให้นำเข้าห้องละ 1 ตัว หากเกินคิดค่าบริการเพิ่ม 500.-/ตัว
    (2.2) แสดงหลักฐานการฉีควัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

    (2.3) มีเงินประกัน(เป็นเงินสด) จำนวน 2,000.- เมื่อท่านเช็คเอาท์ไม่มีความเสียหาย ทางโรงแรมฯ จะคืนเงินประกันให้ท่าน

(2.4) กรุณาทำความสะอาดเท้าสัตว์เลี้ยงก่อนนำเข้าห้องพัก กรณีนำสัตวํเลี้ยงออกนอกห้อง
จะต้องมีสายจูงทุกครั้ง หรือท่านจะต้องอุ้มไว้ตลอดเวลา
(2.5) ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงอยู่ภายในห้องพักเพียงลำพัง หากตรวจพบจะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 บาท
(2.6) การขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง ให้ทางลูกค้าเป็นผู้ดูแลทำความสะอาดและเก็บทิ้งเอง โดยใส่ถุงที่ทางโรงแรมฯได้เตรียมให้ท่านแล้ว
กรุณานำไปทิ้งในถังบริเวณด้านนอกห้องพัก
(2.7)  ทางโรงแรมฯไม่มีอาหารสัตว์เลี้ยงเตรียมไว้ให้ ผู้เข้าพักต้องเตรียมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงมาเอง
(2.8) ทางโรงแรมฯ ไม่อนุญาตให้นำผ้าทุกชนิดภายในห้องพักไปใช้ร่วมกับสัตว์เลี้ยง
(2.9) ทางโรงแรมฯ ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงลงเล่นในสระว่ายน้ำของโรงแรมฯ (ปรับครั้งละ 5,000 บาท)
(2.10) กรณีสัตว์เลี้ยงของท่านทำความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆของทางโรงแรมฯ ทางท่านจะต้อง รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ทางโรงแรมฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีสัตว์เลี้ยงของท่าน เกิดเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ระหว่างที่พัก กับทางโรงแรมๆทุกกรณี

3. ทางโรงแรมฯ ได้จัดเตรียมบริเวณสนามหญ้าชมวิวให้สัตว์เลี้ยงของท่านได้เดินเล่น เปิดบริการ 7.00 – 19.00 น.

เบอร์โทรศัพท์คลินิคสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงที่ผู้เข้าพักสามารถติดติดได้
– รพ.สัตว์ทองหล่อ พัทยา, บริการ 24 ชั่วโมง : โทร: 038 423078
– รพ.สัตว์พัทยาเหนือ, บริการ 08.00 – 20.00 น. : โทร: 038 416 869